Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Miasto daje pieniądze na ogrzewanie

koz 25-12-2017, ostatnia aktualizacja 25-12-2017 11:56

Warszawiacy, którzy zdecydowali się na zmianę sposobu ogrzewania i likwidację kotła na paliwo stałe, mogą liczyć na zasiłek na pokrycie większych kosztów ciepła.

źródło: AdobeStock

– Trwała zmiana systemu ogrzewania może wiązać się również ze zwiększeniem kosztów. Przygotowany przez nas program ma wspierać finansowo mieszkańców, którzy dokonali zmiany sposobu ogrzewania i wybrali jedną z jego bardziej ekologicznych form. Mamy nadzieję, że „Zielone wsparcie" zachęci kolejnych mieszkańców do podjęcia takiej decyzji – mówił Włodzimierz Paszyński, wiceprezydent Warszawy.

Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy wprowadziła zasady uszczegóławiające zapisy uchwały wdrażającej pilotażowy program osłonowy „Zielone wsparcie". Wysokość zasiłku celowego, na pokrycie zwiększonych kosztów ogrzewania – które związane jest z trwałą zmianą systemu dostarczania ciepła i likwidacją pieca na paliwo stałe – zależeć będzie przede wszystkim od rzeczywistej różnicy w kosztach ciepła, powierzchni nieruchomości oraz liczby osób które ją zamieszkują i ich dochodów. Pomoc udzielana przez warszawski ratusz może pokryć od 50 do nawet 100 proc. wzrostu kosztów ogrzewania.

Wsparcie udzielane jest mieszkańcom, którzy: zamieszkują w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie m.st. Warszawa, w którym nastąpiła trwała zmiana systemu ogrzewania; dokonali w 2017 r. lub dokonają w 2018 r. inwestycji z wykorzystaniem dotacji na modernizację kotłowni lub samodzielnie dokonali/zamierzają dokonać trwałej zmiany systemu ogrzewania poprzez likwidację dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na jeden z poniżej wskazanych systemów: a) zainstalowanie nowego źródła ciepła w postaci kotła opalanego paliwem gazowym, b) wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej, c) wykorzystywanie ogrzewania zasilanego energią elektryczną – pod warunkiem, że brak jest możliwości podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci gazowej/ciepłowniczej lub jest to budynek będący w posiadaniu Miasta lub Skarbu Państwa, znajdujący się na gruncie, co do którego zgłoszony został wniosek o ustanowienie prawa własności czasowej w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, a budynek nie został przekazany.

Co istotne ze wsparcia będą mogły skorzystać również warszawiacy, których dochody dotychczas nie predysponowały ich do pobierania świadczeń z pomocy społecznej.

– Chcemy objąć wsparciem rodziny, które ze względu na swoje dochody znajdują się poza systemem pomocy społecznej, ale ponoszenie zwiększonych kosztów grzewczych może prowadzić do ich zubożenia – złożyliśmy jednocześnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryteriów dochodowych. Podczas przyznawania pomocy uwzględniana będzie w szczególności sytuacja osób niepełnosprawnych, rodzin, których członkiem jest osoba niepełnosprawna oraz rodzin wielodzietnych – mówił przed uruchomianiem programu Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Warszawy.

Po złożeniu wniosku o pomoc w ramach programu osłonowego „Zielone wsparcie" stołeczni urzędnicy przeprowadzą wywiad środowiskowy i wydadzą decyzję na mocy której przyznane zostanie wsparcie.

Maksymalny okres pomocy to 12 miesięcy, jednak nie dłużej niż do końca trwania pilotażu, czyli do 31 grudnia 2018 roku.

zw.com.pl