Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

ABC dobroczynności

Krzysztof Gniewkowski 25-03-2010, ostatnia aktualizacja 25-03-2010 21:13

Zanim zdecydujemy się na przekazanie 1 proc. konkretnej organizacji pożytku publicznego, warto zapoznać się z ogólnymi zasadami, według których dokona się cała operacja.

Lepiej nie pomylić się w nazwie organizacji pożytku publicznego i numerze KRS
autor: Kuba Kamiński
źródło: Fotorzepa
Lepiej nie pomylić się w nazwie organizacji pożytku publicznego i numerze KRS

Na wniosek podatnika urząd skarbowy właściwy w sprawach zeznań rocznych PIT przekazuje w lipcu i sierpniu 2010 r.

1 proc. podatku należnego na rzecz wskazanej przez podatnika w PIT rocznym organizacji pożytku publicznego. Koszty przelewu są potrącane z naszego 1 proc.

Jeżeli podatnik złożył zeznanie roczne już w styczniu, nie przyspieszył tym samym przelewu na rzecz wskazanej organizacji. Jeżeli jednak złoży zeznanie po terminie, tj. po 30 kwietnia 2010 r. (a ryczałtowcy po 1 lutego 2010 r.), wówczas urząd skarbowy pieniędzy już nie przekaże. Jeśli podatnik złoży korektę zeznania rocznego w terminie do 30 czerwca 2010 r. (albo do 31 marca 2010 r. odnośnie do PIT-28), to również może wykazać tam 1 proc. i kwota zostanie przekazana zgodnie z deklaracją korygującą.

1 proc. podatku należnego wynikający z zeznania rocznego PIT można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Listę organizacji można znaleźć w specjalnym elektronicznym wykazie zamieszczonym na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Nie ma w tym roku już rozporządzenia zawierającego wykaz urzędowy. Każda organizacja, która uzyska status organizacji pożytku publicznego, a nie będzie należeć do kategorii organizacji wyłączonych z uprawnień do 1 proc., znajdzie się w wykazie i podatnicy będą mogli deklarować przekazanie na rzecz takiej organizacji swojego 1 proc. Jeżeli jednak organizacja ta nie zgłosi do wykazu swojego rachunku bankowego, pomimo zadeklarowania kwoty w zeznaniu rocznym, urząd skarbowy 1 proc. nie przekaże.

W wykazie nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 proc. oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami. W ten sposób wyłącza się te organizacje z zakresu stosowania ulgi.

Wniosek o przekazanie 1 proc. podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37 czy PIT-38. 1 proc. przekazują więc w tym roku również podatnicy podatku liniowego, ryczałtowcy oraz podatnicy grający na giełdzie. Nie można przekazać 1 proc. karty podatkowej. Wniosek taki można również złożyć na piśmie, w postaci odrębnego podania, wystarczy jednak – i jest to o wiele prostsze – w zeznaniu rocznym wskazać nazwę i numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego).

Nie warto pomylić się w nazwie czy numerze KRS, należy dokładnie przepisać je z ministerialnego wykazu. Pomyłka może zostać zinterpretowana jako niezłożenie wniosku. Pomyłka w numerze KRS może prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji. Tutaj więc należy być absolutnie skrupulatnym.

Warunkiem skutecznego skorzystania z ulgi jest złożenie zeznania w terminie. Zeznania złożone po terminie nie dają prawa przekazania 1 proc., nawet jeżeli wniosek został odrębnie złożony wcześniej. Można zeznanie korygować przez dwa miesiące, aby 1 proc. został przekazany, jednak musi to być korekta zeznania złożonego w terminie.

Na przykład: Podatek wynikający z zeznania wyniósł 8701,00 zł. Podatnik może wskazać kwotę 1 proc. (8709,00 zł /100) czyli 87,09 zł, w zaokrągleniu 87,00 zł. Kwota ta po pomniejszeniu o koszty przelewu zostanie przekazana na rachunek bankowy organizacji.

Ulga 1 proc., przekazywana bezpośrednio przez urząd skarbowy, nie ma nic wspólnego z darowiznami i odliczeniami z tytułu darowizn. Limity odliczenia w zakresie darowizn i ulgi 1 proc. są niezależne. Można jednak powiedzieć, że im wyższe odliczenia, tym niższy podatek należny, a zatem i niższy limit ulgi 1 proc.

Ważnym warunkiem przekazania kwoty 1 proc. jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Zatem jeżeli podatnik oczekuje zwrotu, nic nie musi robić. Jeżeli jednak z zeznania wychodzi nadpłata, należy wpłacić pieniądze wraz z pełnymi odsetkami, co do grosza, najpóźniej do 30 czerwca 2010 r. (albo do 31 marca 2010 r. w przypadku PIT-28).

Fiskus nie przekaże jednak 1 proc. pomimo naszych prawidłowych wniosków i to nawet, gdy organizacja pożytku publicznego znajduje się na specjalnym wykazie, jeżeli sama organizacja nie poda Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej swojego numeru konta.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane