Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Ratusz utworzył zarząd zieleni

koz 04-10-2016, ostatnia aktualizacja 04-10-2016 09:10

Miasto tworzy nową jednostkę organizacyjna. Na jej czele staje Marek Piwowarski.

źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Uchwałą Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2016, do życia powołana została nowa miejska jednostka – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy. Do jej zadań, poza prowadzeniem kompleksowych działań w zakresie parków, ogrodów i skwerów publicznych na terenie stolicy, należeć będzie również utrzymanie i rozwój zieleni ulicznej, a także dbałość o stan brzegów wód, w tym Wisły. Nowa jednostka rozpoczyna swoją działalność z początkiem października.

– Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy do roku 2016 przyjęty w roku 2009 postulował skonsolidowanie zarządzania zielenią na terenie miasta. Kończąc realizację programu i przystępując do tworzenia nowego na lata 2016-2020 realizujemy ten postulat, powołując nową jednostkę odpowiedzialną za tereny zieleni i wody na terenie m.st. Warszawy i stawiamy przed nią duże wyzwania w zakresie realizacji celów nowego programu ochrony środowiska – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Do zadań Zarządu Zieleni m.st. Warszawy należeć będzie przede wszystkim zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni i wód, ale nie tylko. – To, co stawiamy sobie, jako szczególny cel to przede wszystkim rozwój terenów zieleni. Tworzenie nowych ogrodów publicznych, renowacja zaniedbanych, łączenie ich w zieloną sieć powiązań z wykorzystaniem brzegów wód oraz terenów przyulicznych. Szczególną misją, jaką stawiam przed sobą jest, aby zieleń stała się jednym z głównych priorytetów miasta zakresie tworzenia przestrzeni publicznych Warszawy – mówi Marek Piwowarski, powołany na dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, architekt krajobrazu odpowiedzialny dotychczas za zagospodarowanie nabrzeży Wisły w Warszawie.

– Do zadań nowej jednostki należy sprawowanie opieki nad warszawskimi ciekami wodnymi. Chcemy wykorzystać nasze doświadczenie do rewitalizacji brzegów wód w Warszawie. Mało, kto zdaje sobie sprawę, że mamy w Warszawie oprócz Wisły ponad 100 km mniejszych rzek i kanałów. Stanowią one potencjał do tworzenia np. linearnych terenów zieleni szczególnie w skrajnie położonych dzielnicach – dodaje.

Dotychczas zadania w zakresie utrzymania terenów zieleni ochrony przyrody i gospodarki wodnej były podzielone, pomiędzy co najmniej 22 jednostki, w tym m.in. Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Terenów Publicznych czy Zarząd Mienia m.st. Warszawy, a także dzielnice. Urządzenia wodne dawnych melioracji wodnych oraz wały przeciwpowodziowe znajdujące się w granicach Warszawy dotychczas nie znalazły jednego gospodarza w stolicy, co utrudniało ich utrzymanie i eksploatację – jednym z utrudnień w zarządzaniu elementami sieci hydrograficznej było ich położone w więcej niż jednej dzielnicy.

Teraz dzięki połączeniu „zielonych" kompetencji w jednej jednostce, kształtowanie i utrzymanie tych terenów będzie sprawniejsze. Oprócz dbałości o już istniejące obiekty (modernizacje, remonty itp.), zadaniem ZZW będzie również planowanie, pozyskiwanie funduszy, projektowanie, budowa i urządzanie nowych terenów zieleni.

W obszarze działania ZZW znajdzie się większość publicznych terenów zieleni urządzonej w Warszawie, a także ponad 70 rzek i potoków, kanałów wodnych. W przypadku cieków, które są zarządzane przez marszałka województwa jednostka będzie działała na podstawie porozumień. W stolicy jest obecnie 81 parków, w tym 18 obiektów ogólnomiejskich, a także 225 skwerów i zieleńców, o łącznej powierzchni 1193 hektarów.

W ZZW powstanie interdyscyplinarny zespół doświadczonych i sprawnie działających specjalistów, wśród których wiodącą rolę będą mieć architekci krajobrazu i ogrodnicy.

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy będzie budowany na podstawie istniejących struktur pracowniczych i majątku wewnętrznych komórek organizacyjnych jednostek budżetowych m.st. Warszawy: Zarządu Oczyszczania Miasta, Zarządu Terenów Publicznych i Zarządu Mienia m.st. Warszawy, których wcielanie do ZZW zakończy się z 1 lipca 2017 r. Szeregi jednostki zasilą także osoby dotychczas zajmujące się zielenią w urzędach dzielnic. Do 1 lipca przyszłego roku jednostka skupi się na tworzeniu strategii rozwoju terenów zieleni oraz budowie struktur właściwych do nowych wyzwań.

Zarząd Zieleni liczy na współpracę z mieszkańcami Warszawy, którzy najlepiej znają potrzeby swojego otoczenia. Wnioski i zgłoszenia można kierować na kontakt@zzw.waw.pl.

zyciewarszawy.pl

Najczęściej czytane