Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Matizol i Politechnika: porażka za porażką

Marek Cegliński 05-12-2011, ostatnia aktualizacja 05-12-2011 08:15

Zespoły z Pruszkowa i Warszawy zgodnie przegrały wyjazdowe mecze w ekstraklasie.

Więk­szą nie­spo­dzian­ką jest wy­nik w Brze­gu, gdzie wal­czą­ca o utrzy­ma­nie w roz­gryw­kach ko­biet Od­ra pew­nie i wy­so­ko po­ko­na­ła fa­wo­ry­zo­wa­ny Ma­ti­zol Li­der Prusz­ków 68:50.

Miej­sco­wy ze­spół zna­ko­mi­cie roz­po­czął spo­tka­nie, przez osiem mi­nut nie po­zwa­la­jąc ry­wal­kom zdo­być punk­tu. Ko­szy­kar­ki tre­ne­ra Wa­di­ma Cze­czu­ry by­ły też bar­dzo sku­tecz­ne z dy­stan­su (14/34 za trzy wo­bec 3/18 Li­de­ra).

Dru­ży­na z Prusz­ko­wa po­ka­zu­je w ostat­nich me­czach za­dzi­wia­ją­cą nie­moc w ata­ku. W prze­gra­nych ko­lej­no spo­tka­niach z Ener­gą To­ruń, Ar­te­go Byd­goszcz i Od­rą zdo­by­wa­ła 47, 61 i 50 punk­tów.

W So­po­cie ko­szy­ka­rze AZS Po­li­tech­ni­ki by­li ska­za­ni na po­raż­kę z czo­ło­wym ze­spo­łem eks­tra­kla­sy Tre­flem. 72:95 to ich ósma ko­lej­na po­raż­ka w li­dze. Czy uda się prze­rwać czar­ną se­rię w naj­bliż­szą so­bo­tę o godz. 18 na Ko­le w me­czu z Ener­gą Czar­ny­mi Słupsk?

 

*WYNIKI

• Od­ra Brzeg – Ma­ti­zol Li­der Prusz­ków 68:50 (17:6, 10:16, 21:20, 20:8). Ma­ti­zol Li­der: U. Oha 16, A. Holt 11, K. Sta­nek 10, S. Col­son 8, O. To­mia­ło­wicz 5, C. Szcze­cho­wiak 0, P. Roz­wa­dow­ska 0, A. Cho­mać 0, A. Wie­leb­now­ska 0, A. Pie­trzak 0, A. Bed­na­rek 0.

• Trefl So­pot – AZS Po­li­tech­ni­ka War­szaw­ska 95:72 (31:19, 16:21, 29:11, 19:21). AZS Po­li­tech­ni­ka: M. Po­nit­ka 16, M. No­wa­kow­ski 15, J. Mo­kros 12, M. Ko­low­ca 8, L. Kar­wow­ski 8, M. Mi­cha­lak 4, P. Peł­ka 3, M. Po­pio­łek 3, Ł. Wil­czek 3.

Życie Warszawy

Najczęściej czytane