Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Analiza techniczna – niezbędna do sukcesu na rynku FOREX

14-09-2016, ostatnia aktualizacja 14-09-2016 16:54

Skuteczność inwestorów na rynku walutowym Forex w dużej mierze uzależniona jest od ich umiejętności przewidywania przyszłych kursów walut. Formułowanie prognoz dotyczących kształtowania się wartości walut wymaga dużej wiedzy i zdolności kojarzenia faktów, zarówno tych bieżących, jak i tych, które miały miejsce wcześniej. Analiza techniczna jest fundamentalnym środkiem, który wspomaga prognozowanie rozwoju sytuacji na rynku walutowym.

źródło: Materiał Partnera

Co to jest?

Podstawą analizy technicznej jest ocena wykresów obrazujących trendy zachowań par walut i na ich podstawie przewidywanie rozwoju sytuacji. Wykresy tworzone są w oparciu o notowania z poprzednich okresów i, biorąc pod uwagę, że rynek walutowy w określonych sytuacjach reaguje podobnie, tworzy się prognozy na następne, zdefiniowane wcześniej okresy.

Każdy, kto zamierza dokonać analizy technicznej, musi posiąść umiejętność interpretacji aktualnych trendów obrazujących kierunki kształtowania się wartości walut oraz musi być w stanie przewidzieć i rozpoznać momenty, w których nastąpi odwrócenie się tych tendencji.

Podstawą analizy są trendy

Wykres obrazujący trend wskazuje kierunek, w jakim zmierza rynek. Po naniesieniu na układ współrzędnych danych złożonych z maksymalnych i minimalnych cen par walut, powstanie wykres obrazujący trend. Jeżeli kolejne dołki cenowe (najniższe wartości w poszczególnych momentach) układają się coraz wyżej, to mamy do czynienia z trendem wzrostowym. Gdy dołki cenowe położone są coraz niżej – występuje trend spadkowy. W sytuacji, gdy minima cenowe położone są mniej więcej na tym samym poziomie ukazuje się trend horyzontalny.

Jednak prognozy powinny powstawać nie tylko na podstawie tych trzech wykresów wymienionych powyżej. Trzeba brać pod uwagę trendy w okresach ściśle interesujących danego inwestora. I tak, trend główny obowiązuje od kilku miesięcy do nawet kilku lat. To on bezpośrednio pokazuje ogólną sytuację gospodarczą i najlepiej odzwierciedla długookresowy cykl koniunkturalny. Jeśli wykres jest wznoszący to mamy do czynienia z hossą, gdy jest spadkowy to na rynku obserwujemy bessę. Trend średniookresowy, to tak zwany trend wtórny, który charakteryzuje się spadkami w krótszym okresie podczas hossy, albo wzrostami podczas bessy. Trzeba też wspomnieć, że krótkie przedziały czasowe, trwające od kilku godzin do kilku dni, pokazują tak zwane trendy krótkookresowe i obrazują to, co dzieje się z wartościami walut w tym niewielkim ujęciu czasowym. Ponadto trzeba wiedzieć, że każdy trend niższego stopnia wchodzi w skład trendu wyższego. Dla przykładu trend krótkookresowy jest korektą średniookresowego, a ten z kolei jest korektą trendu głównego.

Umiejętność odpowiedniego wyciągnięcia i formułowania wniosków z różnego rodzaju wykresów, to właśnie podstawa analizy technicznej.

Im dalej, tym więcej „drzew”

Jednak właściwe czytanie wykresów to tylko pierwszy krok. Skuteczny inwestor potrafi korzystać z informacji, które niosą liczby Fibonacciego. Te zaś potrafią zasygnalizować, często niespodziewane, odwrócenie trendów, które bardzo często następuje zgodnie z ich wartościami. Bardzo ważna jest też znajomość kształtowania się tak zwanych formacji cenowych, na podstawie których również przewiduje się kontynuację danego trendu lub jego odwrócenie.

Nie zawsze jednak analiza techniczna przeprowadzana jest na podstawie trendów. Inną metodą jest stosowanie tak zwanych oscylatorów, które są w niektórych przypadkach wręcz niezbędne. Szczególnie przydatne są w czasie analizy rynków, na których trudno jest właściwie określić wyraźny trend (więcej informacji o analizie rynkowej: https://www.xtb.com/pl/analizy-rynkowe).

Najlepsze efekty daje połączenie wszystkich dostępnych metod analizy. Dzięki temu można prognozować wydarzenia na rynku walutowym ze znacznie większym prawdopodobieństwem. Wszyscy ci, którzy pretendują do miana inwestora na rynku walutowym, powinni zapoznać się z ofertą licznych szkoleń w tym zakresie (np. tutaj: http://trading-academy.pl/kursy). Taki trening z pewnością przyniesie wymierne efekty w postaci zwiększenia zysków lub chociażby częściowego uniknięcia porażek.

Materiał Partnera

Najczęściej czytane