Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Ochronić i zachować dziedzictwo

Marta Boguta 29-06-2017, ostatnia aktualizacja 29-06-2017 07:53

Czeka nas remont i konserwacja Białego Domku, Wodozbioru, a także Oberży wraz z zabytkowym ogrodem.

Biały Domek słynie z doskonale zachowanych dekoracji wnętrz Jana Bogumiła Plerscha
źródło: Łazienki Królewskie
Biały Domek słynie z doskonale zachowanych dekoracji wnętrz Jana Bogumiła Plerscha

Od 2010 roku, między innymi dzięki wsparciu funduszy unijnych, środków norweskich, dotacji Ministerstwa Kultury oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Łazienki Królewskie realizują program rewitalizacji, którego pierwszy etap zakończył się w 2015 roku. Odnowione zostały wtedy pałac Na Wyspie czy Stara Oranżeria. Teraz przyszedł czas na kolejną fazę programu.

Projekt „Źródła przemian. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku oraz Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie", realizowany w ramach priorytetu „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury", obejmie prace budowlane i konserwatorskie w dwóch pawilonach leżących na zachodnim krańcu Promenady Królewskiej oraz prace rewitalizacyjne w otoczeniu budowli: zieleń, nawierzchnie, nawadnianie, elementy architektury ogrodowej, jak również uzupełnienie systemów bezpieczeństwa na terenie parku.

Biały Domek, leżący w jego pobliżu Wodozbiór i otaczający je ogród stanowią niepowtarzalne świadectwo architektonicznej i artystycznej spuścizny epoki klasycyzmu i oświecenia. Bogaty wystrój Białego Domku pozwala mówić o wyjątkowym w skali kraju charakterze obiektu – na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza doskonale zachowane dekoracje wnętrz, w tym groteski Jana Bogumiła Plerscha czy XVIII-wieczne tapety. Z kolei Wodozbiór pełnił niegdyś rolę zbiornika wodnego, zasilającego sąsiednie obiekty i fontanny. Z tego względu reprezentuje unikalną wartość historyczną jako świadectwo dawnych rozwiązań technicznych. Prace planowane są na lata 2017–2019. W odnowionych przestrzeniach udostępnione zostaną nowe ekspozycje, jak również prowadzone będę warsztaty i lekcje muzealne, między innymi dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu wynosi ponad 15 mln zł.

Dzięki wsparciu funduszy unijnych wyremontowana zostanie również zabytkowa Oberża, obiekt, który pełnił niegdyś funkcję zajazdu. Prace planowane są na lata 2017–2018. Ich realizacja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co poza wymierną korzyścią związaną z obniżeniem kosztów utrzymania muzeum przyczyni się do redukcji zanieczyszczenia powietrza, między innymi dzięki ekologicznym źródłom energii, czyli zainstalowanym panelom fotowoltaicznym.

Ta dotacja to kolejne środki przyznane Łazienkom Królewskim za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. „Zielony" mecenas muzeum sfinansuje również działania rewaloryzacyjne na terenie parku.

Projekt „Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" przewiduje pielęgnację zabytkowego drzewostanu oraz nowe nasadzenia drzew. Zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt ogrodniczy, dostosowany do warunków zabytkowego ogrodu, który będzie wykorzystywany przy pracach pielęgnacyjno-konserwatorskich. Przewidywany koszt realizacji prac wyniesie ponad 798 tys. zł, zaś planowany termin ich zakończenia to drugi kwartał 2018 roku.

Z kolei w ramach przedsięwzięcia „Miejska bioróżnorodność – ochrona, edukacja i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" pracami konserwatorsko-rewaloryzacyjnymi objęty zostanie teren ogrodu pomiędzy budynkiem dawnej Oberży a Pałacem Myślewickim. Zrewitalizowane zostaną alejki parkowe, a istniejącą zieleń wzbogacą krzewy kwitnące. W ramach projektu utworzona zostanie również ścieżka edukacyjna, której głównym celem będzie propagowanie ochrony owadów pożytecznych i ptaków, które licznie odwiedzają muzealny ogród. W łazienkowskim parku pojawią się hotele dla owadów oraz budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków. Zakończenie prac rewitalizacyjnych tej części ogrodu zaplanowano na jesień bieżącego roku, a ich wartość wyniesie ok. 1,2 mln zł.

Muzeum Łazienki Królewskie posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu dofinansowywanych ze środków unijnych projektów inwestycyjnych oraz konserwatorskich. Za realizację zadania „Konserwacja i remont pałacu Na Wyspie wraz z otoczeniem" zostało uhonorowane prestiżową Nagrodą Sybilli 2015 w kategorii konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury, zaś działania na rzecz dostosowania Starej Oranżerii do potrzeb osób z niepełnosprawnościami zostały docenione przez Fundację Integracja i Towarzystwo Urbanistów Polskich tytułem Lider Dostępności oraz nagrodą w konkursie Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji „Warszawa bez barier".

"Rzeczpospolita"

Najczęściej czytane