Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Ratusz planuje wydatki

koz 21-11-2017, ostatnia aktualizacja 21-11-2017 09:59

Jest już gotowy budżet miasta na przyszły rok. Na co pójdą publiczne pieniądze?

autor: Kuba Kamiński
źródło: Fotorzepa

Oświata, inwestycje, zakup usług komunikacji publicznej oraz wsparcie rodzin to priorytety w budżecie na 2018 r. Radni Warszawy oraz Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie otrzymały projekty budżetu na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Najważniejsze elementy projektu budżetu Warszawy na przyszły rok to wysokie nakłady na oświatę – 3 mld 743 mln zł, na inwestycje – 2 mld 843 mln zł. Miasto planuje również zwiększenie finansowania zakupu usług komunikacji publicznej, na który zaplanowano 2 mld 738 mln zł, przy utrzymaniu cen biletów na tym samym poziomie oraz wdrożonych darmowych przejazdów dla m.in. dzieci, młodzieży i seniorów.

– Projekt przyszłorocznego budżetu kładzie silny nacisk na oświatę, inwestycje oraz transport publiczny, ale nie tylko. Polityka prorodzinna jest dla mnie jednym z priorytetów, dlatego wysokie nakłady przeznaczymy również na wsparcie rodzin. Przykładem może tu być Warszawski Bon Żłobkowy czy bezpłatne przedszkola – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy.

W 2018 r. dochody w budżecie zaplanowano na poziomie 15 mld 861 mln zł, co oznacza, że będą wyższe o 790 mln zł od planowanych na 2017 r. Podstawowym źródłem dochodu Warszawy jest podatek od osób fizycznych (PIT), który wyniesie 5 mld 408 mln zł i będzie o 477 mln zł wyższy od planu na 2017 r. Wydatki w przyszłym roku zaplanowane są na poziomie 17 mld 326 mln zł i są wyższe o 1 mld zł od planowanych na 2017 r.

Wydatki bieżące w 2018 roku planowane są na kwotę 14 mld 483 mln zł i są wyższe od planowanych na 2017 rok o 591 mln zł. Wydatki majątkowe w 2018 r. zaplanowano w kwocie 2 mld 843 mln zł. Obejmują one finansowanie inwestycji o charakterze ogólnomiejskim – 1 mld 937 mln zł oraz dzielnicowym – 906 mln zł.

Największe wydatki inwestycyjne w 2018 r. to: projekt i budowa II linii metra 646,8 mln zł, modernizacja ciągu ulic Marsa – Żołnierska odc. Węzeł Marsa – granica Miasta 156,5 mln zł, budowa Szpitala Południowego 109,1 mln zł.

Projekt budżetu m.st. Warszawy obejmuje również 18 załączników dzielnicowych. Dochody dzielnic zaplanowano na poziomie 2 mld 398 mln zł, a wydatki dzielnic w kwocie 7 mld 141 mln zł. Przykładowo dla dzielnicy Mokotów zaplanowano dochody w kwocie 367 mln zł i wydatki w kwocie 764 mln zł, natomiast dla dzielnicy Wesoła dochody w kwocie 12 mln zł, a wydatki w kwocie 107 mln zł.

W projekcie budżetu na 2018 r. zaplanowano rezerwy wynoszące 564,6 mln zł, w tym m.in. na zwiększenie środków na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania łącznie – 221,5 mln zł; ogólną – 149,9 mln zł; na remonty zasobu komunalnego – 51,4 mln zł; na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 49,5 mln zł czy na infrastrukturę drogową – 40 mln zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa W latach 2018-2023 zakłada się zwiększenie programu inwestycyjnego o 604 mln zł do kwoty 15 mld 440 mln zł finansowane m.in. zwiększonym kredytowaniem o 530 mln zł w stosunku do aktualnej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Program inwestycyjny zaplanowany w latach 2018-2023 na kwotę 15 mld 440 mln zł sfinansowany będzie w 52 proc. ze środków własnych (8 mld 51 mln zł), w 24 proc. ze środków unijnych (3 mld 689 mln zł) oraz w 24 proc. z kredytów (3 mld 700 mln zł).

W 2018 roku nie zakłada się zaciągania nowych kredytów ani emisji obligacji. Planuje się, że nowe kredyty bądź emisje obligacji finansujące realizację programu inwestycyjnego wyniosą łącznie w latach 2019-2022 – 3 mld 700 mln zł (w 2019 r. – 960 mln zł, w 2020 r. – 1 mld 260 mln zł, w 2021 r. – 850 mln zł, w 2022 r. – 630 mln zł), a maksymalny poziom zadłużenia wyniesie 6 mld 239 mln zł w 2021 r.

Największe inwestycje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej to: metro 5 mld 772 mln zł; most Krasińskiego 1 mld 185 mln zł; obwodnica śródmiejska 881 mln zł; Szpital Południowy 376 mln zł; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 320 mln zł; budowa siedziby Orkiestry Sinfonia Varsovia 265 mln zł; nowe Centrum 251 mln zł; zakup nieruchomości pod drogi 246 mln zł; Marsa-Żołnierska 235 mln zł; budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej 217 mln zł; budowa Teatru Rozmaitości 166 mln zł.

W ramach programu inwestycyjnego planuje się budowę m.in.: 25 przedszkoli, 17 szkół, 14 stacji metra, 12 żłobków, 2 szpitali oraz modernizację: 63 szkół, 16 przedszkoli, 6 szpitali, 5 żłobków, 2 przychodni.

15 listopada 2017 r. Komisja Budżetu i Finansów Rady Warszawy rozpoczęła prace nad projektem budżetu na 2018 r oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej  Warszawy na lata 2018-2045.

Sesja budżetowa Rady m.st. Warszawy planowana jest na 14 grudnia 2017 r.

zw.com.pl

Najczęściej czytane